سرپرست حسابداری صنعتی

تمام وقت, مالی,تهران تاریخ درج: 1398/09/18

شرح شغل

تهیه بهای تمام شده محصولات تولیدی و صورت مالی و بودجه

مسئولیت ها

  • تهیه گزارشات بهای تمام شده و صورت مالی ماهانه
  • تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه پیشنهادات مالی
  • تهیه بودجه شرکت و کنترل بودجه با واقعیت

مهارتها و تجربیات

  • آشنا به سیستم های بهای تمام شده و همکاران سیستم
  • آشنا به office و...
  • روحیه تیمی
  • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
  • حداکتر 35 سال

تحصیلات

حداقل لیسانس حسابداری

فرم دعوت به همکاری

پیوست PDF کمتر از 1 مگابایت