آمیتزو

 • آمیتزو

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: آمیتزو®
  • نام ژنریک: تموزولوماید
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 5، 20، 100، 140 و 250 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از تومورهای مغزی
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: آمیتزو®
  • نام ژنریک: تموزولوماید
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 5، 20، 100، 140 و 250 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از تومورهای مغزی
داروهای مشابه