برونیب

 • برونیب

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: برونیب®
  • نام ژنریک: ایبروتینیب
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 140 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان خون و بیماری پیوند علیه میزبان مزمن
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: برونیب®
  • نام ژنریک: ایبروتینیب
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 140 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان خون و بیماری پیوند علیه میزبان مزمن
داروهای مشابه