داکتوما

 • داکتوما

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: داکتوما®
  • نام ژنریک: داکتینومایسین
  • شکل دارو: ویال حاوی پودر تزریقی
  • دوزهای دارو: 0.5 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان کلیه، سرطان تخمدان، سرطان بیضه، سرطان عضلات، سرطان استخوان و سرطان بافت نرم
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: داکتوما®
  • نام ژنریک: داکتینومایسین
  • شکل دارو: ویال حاوی پودر تزریقی
  • دوزهای دارو: 0.5 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان کلیه، سرطان تخمدان، سرطان بیضه، سرطان عضلات، سرطان استخوان و سرطان بافت نرم
داروهای مشابه