دسیتابین

 • تابینوز

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: تابینوز®
  • نام ژنریک: دسیتابین
  • شکل دارو: ویال حاوی پودر تزریقی
  • دوزهای دارو: 50 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی سرطان خون به نام لوکمی حاد میلوئیدی
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: تابینوز®
  • نام ژنریک: دسیتابین
  • شکل دارو: ویال حاوی پودر تزریقی
  • دوزهای دارو: 50 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی سرطان خون به نام لوکمی حاد میلوئیدی
داروهای مشابه