برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: رولیما®
  • نام ژنریک: اورولیموس
  • شکل دارو: قرص
  • دوزهای دارو: 0.25 و 0.75 میلی گرم
  • موارد مصرف: پیشگیری از رد پیوند کلیه و کبد
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: رولیما®
  • نام ژنریک: اورولیموس
  • شکل دارو: قرص
  • دوزهای دارو: 0.25 و 0.75 میلی گرم
  • موارد مصرف: پیشگیری از رد پیوند کلیه و کبد
داروهای مشابه