رکسیمد 50

 • رکسیمد

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: رکسیمد®
  • نام ژنریک: متوترکسات
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 50 و 1000 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان سر و گردن، انواعی از سرطان رحم، سرطان پستان، سرطان استخوان و انواعی از سرطان خون
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: رکسیمد®
  • نام ژنریک: متوترکسات
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 50 و 1000 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان سر و گردن، انواعی از سرطان رحم، سرطان پستان، سرطان استخوان و انواعی از سرطان خون
داروهای مشابه