روکسولیتینیب

 • ریلاتا

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: ریلاتا®
  • نام ژنریک: روکسولیتینیب
  • شکل دارو: قرص
  • دوزهای دارو: 5، 10، 15 و 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی اختلال مغز استخوان به نام میلوفیبروز، پلی سیتمی ورا، بیماری پیوند علیه میزبان
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: ریلاتا®
  • نام ژنریک: روکسولیتینیب
  • شکل دارو: قرص
  • دوزهای دارو: 5، 10، 15 و 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی اختلال مغز استخوان به نام میلوفیبروز، پلی سیتمی ورا، بیماری پیوند علیه میزبان
داروهای مشابه