زادیوا

 • Zadiva Banner
زادیوا

Stay safe, Stay strong

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: زادیوا®
  • نام ژنریک: دی متیل فومارات
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 120 و 240 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان بیماری مولتیپل اسکروزیس
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: زادیوا®
  • نام ژنریک: دی متیل فومارات
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 120 و 240 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان بیماری مولتیپل اسکروزیس
داروهای مشابه