فینگولیمود

 • Danelvin Banner

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: دانلوین®
  • نام ژنریک: فینگولیمود
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 0.5 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان بیماری مولتیپل اسکروزیس
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: دانلوین®
  • نام ژنریک: فینگولیمود
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 0.5 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان بیماری مولتیپل اسکروزیس
داروهای مشابه