فینگولیمود

 • Danelvin Banner

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 •  

   

  جهت دریافت اطلاعات کامل این دارو، لطفا بروشور را دانلود کنید.

  • نام ژنریک داروی شما فینگولیمود  و نام اختصاصی آن دانلوین® می باشد.
  • فینگولیمود در افراد بزرگسال به منظور درمان MS استفاده می شود و به طور خاص در بیمارانی که: در یک درمان ام اس شکست خورده اند یا بیمارانی که ام اس سریع پیشرونده شدید دارند استفاده می شود.
  • دانلوین ® ام اس را درمان نمی کند، اما به کاهش دفعات حمله و کاهش سرعت پیشرفت اختلالات فیزیکی ام اس کمک می کند.

  1 دانلوین ® چگونه کار می کند؟

  دانلوین ® در مقابل حملات از راه کاهش توانایی آزادانه حرکت کردن لنفوسیت ها (برخی از سلو لهای سفید خون( در بدن و همچنین با ممانعت از دستیابی آنها به مغز و نخاع، به محافظت سیستم عصبی مرکزی کمک می کند.

  2 نحوه مصرف دانلوین ® چگونه است؟

  • میزان مصرف، یک کپسول در روز، در یک نوبت می باشد . دانلوین ® را روزی یک مرتبه همراه با یک لیوان پر آب مصرف نمایید. دارو می تواند همراه با یا بدون غذا مصرف شود. مصرف منظم دارو در زمان معینی از روز، به یادآوری زمان مصرف دارو کمک می کند.
  • از مصرف دارو، بیش از دوز تجویز شده خودداری کنید.
  • پزشک ممکن است مستقیما درمان شما را از بتا اینترفرون، گلاتیرامر استات یا دی متیل فومارات به دانلوین ® درصورتی که شرایطش را داشته باشید، تغییر دهد.
  • به هیچ عنوان قبل از آموزش توسط کادر درمان به صورت خودسرانه اقدام به استفاده از سرنگ آماده تزریق ننمایید.
  • تصمیم گیری در این زمینه نیازمند آزمایشات متعددی می باشد.
  • اگر سابقا تحت درمان با ناتالیزومب بوده اید، ممکن است نیاز به وقفه درمانی 2 الی 3 ماه، پیش از شروع مصرف دانلوین ® داشته باشید. برای تعویض دارو از تریفلونومید به دانلوین ®، ممکن است پزشک از شما بخواهد مدت مشخصی منتظر بمانید یا تحت فرآیند تسریع شده جهت پاکسازی دارو قرار گیرید. اگر تحت درمان با آلِمتوزومب قرار گرفته اید برای مناسب بودن تجویز دانلوین ® برای شما، نیاز به ارزیابی کامل و دقیق توسط پزشک معالج می باشد.
  • برای آگاهی از مدت زمان مصرف دانلوین ® از پزشک یا داروساز خود پرسش نمایید.

  3 پیش از مصرف دانلوین ® به چه اطلاعاتی نیاز دارید؟

   در موارد زیر از مصرف دانلوین ® خودداری کنید:

  • در صورت وجود سیستم ایمنی تضعیف شده) درصورت ابتلا به سندرم نقص سیستم ایمنی، مصرف دارو یا هر بیماری که سیستم ایمنی را سرکوب کند.(
  • در صورت وجود عفونت شدید یا عفونت مزمن فعال مثل هپاتیت یا توبرکلوزیس) سل(
  • در صورت وجود بدخیمی فعال
  • در صورت وجود مشکلات شدید کبدی
  • در صورت حساسیت به فینگولیمود یا سایر ترکیبات این دارو
  • در صورتی که هرکدام از موارد فوق در مورد شما صدق می کند، دارو را مصرف نکنید و به پزشک خود اطلاع دهید.

  4 نحوه نگهداری داروی دانلوین ® چگونه است؟

  دارو دور از دسترس کودکان، در دمای کمتر از °C 25 در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت نگهداری شود.

  از مصرف دارو بعد از تاریخ انقضای درج شده روی جعبه خودداری شود.

  در صورت آسیب در بسته بندی از مصرف دارو خودداری شود.

  از دفع داروی مصرف نشده از طریق زباله معمول و شهری پرهیز شود و از داروساز خود در مورد نحوه صحیح دفع دارو مشورت بگیرید.

 •  

   

  برای بازدید بخش متخصص به وب سایت انگلیسی مراجعه فرمایید.

  جهت دریافت اطلاعات کامل این دارو، لطفا بروشور را دانلود کنید.

  • نام ژنریک داروی شما فینگولیمود و نام اختصتصی آن دانلوین® می باشد.
  • فینگولیمود در افراد بزرگسال به منظور درمان MS استفاده می شود و به طور خاص در بیمارانی که: در یک درمان ام اس شکست خورده اند یا بیمارانی که ام اس سریع پیشرونده شدید دارند استفاده می شود.
  • دانلوین ® ام اس را درمان نمی کند، اما به کاهش دفعات حمله و کاهش سرعت پیشرفت اختلالات فیزیکی ام اس کمک می کند.

  1 دانلوین ® چگونه کار می کند؟

  دانلوین ® در مقابل حملات از راه کاهش توانایی آزادانه حرکت کردن لنفوسیت ها (برخی از سلو لهای سفید خون( در بدن و همچنین با ممانعت از دستیابی آنها به مغز و نخاع، به محافظت سیستم عصبی مرکزی کمک می کند.

  2 نحوه مصرف دانلوین ® چگونه است؟

  • میزان مصرف، یک کپسول در روز، در یک نوبت می باشد . دانلوین ® را روزی یک مرتبه همراه با یک لیوان پر آب مصرف نمایید. دارو می تواند همراه با یا بدون غذا مصرف شود. مصرف منظم دارو در زمان معینی از روز، به یادآوری زمان مصرف دارو کمک می کند.
  • از مصرف دارو، بیش از دوز تجویز شده خودداری کنید.
  • پزشک ممکن است مستقیما درمان شما را از بتا اینترفرون، گلاتیرامر استات یا دی متیل فومارات به دانلوین ® درصورتی که شرایطش را داشته باشید، تغییر دهد.
  • به هیچ عنوان قبل از آموزش توسط کادر درمان به صورت خودسرانه اقدام به استفاده از سرنگ آماده تزریق ننمایید.
  • تصمیم گیری در این زمینه نیازمند آزمایشات متعددی می باشد.
  • اگر سابقا تحت درمان با ناتالیزومب بوده اید، ممکن است نیاز به وقفه درمانی 2 الی 3 ماه، پیش از شروع مصرف دانلوین ® داشته باشید. برای تعویض دارو از تریفلونومید به دانلوین ®، ممکن است پزشک از شما بخواهد مدت مشخصی منتظر بمانید یا تحت فرآیند تسریع شده جهت پاکسازی دارو قرار گیرید. اگر تحت درمان با آلِمتوزومب قرار گرفته اید برای مناسب بودن تجویز دانلوین ® برای شما، نیاز به ارزیابی کامل و دقیق توسط پزشک معالج می باشد.
  • برای آگاهی از مدت زمان مصرف دانلوین ® از پزشک یا داروساز خود پرسش نمایید.

  3 پیش از مصرف دانلوین ® به چه اطلاعاتی نیاز دارید؟

   در موارد زیر از مصرف دانلوین ® خودداری کنید:

  • در صورت وجود سیستم ایمنی تضعیف شده) درصورت ابتلا به سندرم نقص سیستم ایمنی، مصرف دارو یا هر بیماری که سیستم ایمنی را سرکوب کند.(
  • در صورت وجود عفونت شدید یا عفونت مزمن فعال مثل هپاتیت یا توبرکلوزیس) سل(
  • در صورت وجود بدخیمی فعال
  • در صورت وجود مشکلات شدید کبدی
  • در صورت حساسیت به فینگولیمود یا سایر ترکیبات این دارو
  • در صورتی که هرکدام از موارد فوق در مورد شما صدق می کند، دارو را مصرف نکنید و به پزشک خود اطلاع دهید.

  4 نحوه نگهداری داروی دانلوین ® چگونه است؟

  دارو دور از دسترس کودکان، در دمای کمتر از °C 25 در بسته بندی اصلی و دور از رطوبت نگهداری شود.

  از مصرف دارو بعد از تاریخ انقضای درج شده روی جعبه خودداری شود.

  در صورت آسیب در بسته بندی از مصرف دارو خودداری شود.

  از دفع داروی مصرف نشده از طریق زباله معمول و شهری پرهیز شود و از داروساز خود در مورد نحوه صحیح دفع دارو مشورت بگیرید.

داروهای مشابه