لوتیگنا

 • لوتیگنا

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: لوتیگنا®
  • نام ژنریک: نیلوتینیب
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 150 و 200 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی سرطان خون
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: لوتیگنا®
  • نام ژنریک: نیلوتینیب
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 150 و 200 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی سرطان خون
داروهای مشابه