برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: مرولیک®
  • نام ژنریک: مایکوفنولیک اسید
  • شکل دارو: قرص انتریک کوتد
  • دوزهای دارو: 360 میلی گرم
  • موارد مصرف: پیشگیری از رد پیوند کلیه
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: مرولیک®
  • نام ژنریک: مایکوفنولیک اسید
  • شکل دارو: قرص انتریک کوتد
  • دوزهای دارو: 360 میلی گرم
  • موارد مصرف: پیشگیری از رد پیوند کلیه
داروهای مشابه