میلوسان

 • میلوسان

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: میلوسان®
  • نام ژنریک: بوسولفان
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 60 میلی گرم
  • موارد مصرف: داروی کمکی در پیوند مغز استخوان
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: میلوسان®
  • نام ژنریک: بوسولفان
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 60 میلی گرم
  • موارد مصرف: داروی کمکی در پیوند مغز استخوان
داروهای مشابه