پرالیم

 • Pralym Banner

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: پرالیم®
  • نام ژنریک: پرالاترکسات
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی لنفوم
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: پرالیم®
  • نام ژنریک: پرالاترکسات
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی لنفوم
داروهای مشابه