کربوناتین

 • کربوناتین

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: کربوناتین®
  • نام ژنریک: کربوپلاتین
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 50 و 150 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان ریه و سرطان تخمدان
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: کربوناتین®
  • نام ژنریک: کربوپلاتین
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 50 و 150 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان ریه و سرطان تخمدان
داروهای مشابه