میتوکسانترون

 • زانتومیت

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: زانتومیت®
  • نام ژنریک: میتوکسانترون
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس، سرطان پروستات، سرطان پستان، نوعی سرطان کبد و انواعی از سرطان خون
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: زانتومیت®
  • نام ژنریک: میتوکسانترون
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس، سرطان پروستات، سرطان پستان، نوعی سرطان کبد و انواعی از سرطان خون
داروهای مشابه