ایداروبیسین هیدروکلراید

 • Idantra Banner

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: ایدانترا®
  • نام ژنریک: ایداروبیسین هیدروکلراید
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 5، 10 و 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی سرطان خون
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: ایدانترا®
  • نام ژنریک: ایداروبیسین هیدروکلراید
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 5، 10 و 20 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوعی سرطان خون
داروهای مشابه