لنالیدوماید

 • Lenoma Banner
لنالیدوماید

Take a steady state forward

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: لنوما®
  • نام ژنریک: لنالیدوماید
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 5، 10، 15 و 25 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان مغز استخوان و لنفوم
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: لنوما®
  • نام ژنریک: لنالیدوماید
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 5، 10، 15 و 25 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان مغز استخوان و لنفوم
داروهای مشابه