کسپوفونژین

  • Letocan Banner
کسپوفونژین

Effective Anti-Fungal Agent with a Promising Profile

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
  • جهت دریافت اطلاعات کامل درباره این دارو، لطفا بروشور را دانلود کنید.

  • جهت دریافت اطلاعات کامل درباره این دارو، لطفا بروشور را دانلود کنید.

داروهای مشابه