بورتزومیب

 • Alvocade Banner
بورتزومیب

Feel it in your bones

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: الوکید®
  • نام ژنریک: بورتزومیب
  • شکل دارو: ویال حاوی پودر تزریقی
  • دوزهای دارو: 3.5 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان مولتیپل میلوما (نوعی سرطان مغز استخوان) و نوعی لنفوم
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: الوکید®
  • نام ژنریک: بورتزومیب
  • شکل دارو: ویال حاوی پودر تزریقی
  • دوزهای دارو: 3.5 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان مولتیپل میلوما (نوعی سرطان مغز استخوان) و نوعی لنفوم
داروهای مشابه