لیراتان

 • لیراتان

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: لیراتان®
  • نام ژنریک: ماسیتنتان
  • شکل دارو: قرص روکش‌دار
  • دوزهای دارو: 10 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان پرفشاری خون ریوی
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: لیراتان®
  • نام ژنریک: ماسیتنتان
  • شکل دارو: قرص روکش‌دار
  • دوزهای دارو: 10 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان پرفشاری خون ریوی
داروهای مشابه