سایبرین

 • Cybrin Banner

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: سایبرین®
  • نام ژنریک: پالبوسیکلیب
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 75، 100 و 125 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان پستان
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: سایبرین®
  • نام ژنریک: پالبوسیکلیب
  • شکل دارو: کپسول
  • دوزهای دارو: 75، 100 و 125 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان پستان
داروهای مشابه