وینوبین

 • وینوبین

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: وینوبین®
  • نام ژنریک: وینورلبین
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 10 و 50 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوع خاصی از سرطان ریه
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: وینوبین®
  • نام ژنریک: وینورلبین
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 10 و 50 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان نوع خاصی از سرطان ریه
داروهای مشابه