فولوسترانت

 • فولارنت
فولوسترانت

فولارنت

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: فولارنت®
  • نام ژنریک: فولوسترانت
  • شکل دارو: سرنگ آماده تزریق
  • دوزهای دارو: 250 میلی‌گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان پستان
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: فولارنت®
  • نام ژنریک: فولوسترانت
  • شکل دارو: سرنگ آماده تزریق
  • دوزهای دارو: 250 میلی‌گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان پستان
داروهای مشابه