داسامد

 • داسامد

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: داسامد®
  • نام ژنریک: داساتینیب
  • شکل دارو: قرص روکش‌دار
  • دوزهای دارو: 50، 70، 100 و 140 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان خون
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: داسامد®
  • نام ژنریک: داساتینیب
  • شکل دارو: قرص روکش‌دار
  • دوزهای دارو: 50، 70، 100 و 140 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان انواعی از سرطان خون
داروهای مشابه