برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: تیاجم®
  • نام ژنریک: جمسیتابین
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 200 و 1000 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان تخمدان، سرطان پستان، سرطان ریه و سرطان پانکراس
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: تیاجم®
  • نام ژنریک: جمسیتابین
  • شکل دارو: ویال حاوی محلول تزریقی
  • دوزهای دارو: 200 و 1000 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان تخمدان، سرطان پستان، سرطان ریه و سرطان پانکراس
داروهای مشابه