برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

+98 21 42593 دانلود بروشور
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: ®فنوسا
  • نام ژنریک: رگورافنیب
  • شکل دارو: قرص روکش‌دار
  • دوزهای دارو: 40 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان کولورکتال، تومورهای استرومال گوارشی، سرطان کبد
 • مشخصات محصول:

  • نام تجاری: ®فنوسا
  • نام ژنریک: رگورافنیب
  • شکل دارو: قرص روکش‌دار
  • دوزهای دارو: 40 میلی گرم
  • موارد مصرف: درمان سرطان کولورکتال، تومورهای استرومال گوارشی، سرطان کبد
داروهای مشابه